Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2019

20:10

Powiem Ci coś, boś młody i jeszcze nie zdążyłeś sobie życia zmarnować. Słuchaj i zapamiętaj: siedem jest grzechów głównych, a najcięższym z nich jest lenistwo. Pod wieloma imionami będzie się ono przed tobą maskować; jako posępnica albo melancholia będzie występować najłacniej. Nie poddawaj się gnuśności, jak raz cię dopadnie, nigdy nie odpuści. Noce prześpisz, dnie przeziewasz, trudnościom umykając, wysiłku unikając, oślepniesz i ogłuchniesz na żywioły wszelkie. Robak roztoczy nad tobą opiekę. Zamiast radości poczujesz zazdrość wobec wszystkich, którym życie smakuje. Nie będziesz żył, tylko pleśniał, z pleśnią na ustach dreptał w miejscu, cudzym pleśniom wrogi.

— Wojciech Kuczok, Senność
Reposted fromhorrorofexistence horrorofexistence viamefir mefir
20:07
Reposted fromshakeme shakeme vianoticeable noticeable
20:06
8002 2ba3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
20:03
7291 534e 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaretjiv retjiv

August 21 2019

20:33
6283 fdcf 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viayveee yveee
20:31
Reposted frommaaraw maaraw viamoai moai
20:31
Reposted frombluuu bluuu viafou fou
20:30
3572 864e 500
Reposted fromsoftboi softboi vianoticeable noticeable

August 17 2019

11:04
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamykingdom mykingdom
11:03
3686 2e0d
Reposted fromonlyman onlyman viairmelin irmelin
11:03
7092 510d 500
10:59
5087 e87d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
10:59
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viadotkliwie dotkliwie
10:58
3297 91c2 500
Reposted frompouler pouler viadotkliwie dotkliwie
10:11
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viajamaicanbeat jamaicanbeat
10:10
Wszystko, co udaje ci się zdobyć, to tylko kolejna rzecz, którą stracisz.

- Chuck Palahniuk, Udław się
Reposted fromszela szela vialittlewhitelies littlewhitelies
10:10
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi vialittlewhitelies littlewhitelies
10:09
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viabakatson bakatson
10:08
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 viabakatson bakatson

July 06 2019

21:06
Reposted fromshakeme shakeme viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl