Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2019

21:06
Reposted fromshakeme shakeme viapomruki pomruki
21:06
4181 07d4 500
Reposted fromLinaa Linaa viablackheartgirl blackheartgirl
21:06
Spotkałem kiedyś płomień o zielonych oczach, zimnych dłoniach i gorących wargach.
Dotknąłem kiedyś duszy, tak niespokojnej i gwałtownej jak podmuch górskiego wiatru.
Znalazłem kiedyś gwiazdę na wschodzie, jaśniejszą od wszystkich innych, którą nazwałem imieniem moich marzeń.
— mikołaj bajorek
Reposted fromte-quiero te-quiero viablackheartgirl blackheartgirl
21:05
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viapomruki pomruki
21:05
4108 225a
Reposted fromkarsina karsina viaNoCinderella NoCinderella
21:05
4102 f821
Reposted fromkarsina karsina viaNoCinderella NoCinderella
21:04
21:04
8244 30ec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNoCinderella NoCinderella
21:04
Nie jestem z tych, których zrozumiesz za pierwszym razem.
— W.E.N.A.
Reposted frommonsoon monsoon viaNoCinderella NoCinderella
21:03
8858 1b38
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viahelenburns helenburns
21:03
2811 d53d 500
Reposted fromnutt nutt viaNoCinderella NoCinderella

July 04 2019

18:48
6717 4dd9
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianoticeable noticeable
18:47
1791 59e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafou fou

July 01 2019

20:28
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretaliate retaliate
20:28
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding

June 28 2019

20:58
Chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— Władysław Broniewski
Reposted fromaletodelio aletodelio viajustmine justmine
20:53
20:53
20:42
6137 d736 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
20:42
7924 e9f2 500
Reposted fromzmilosci zmilosci viayouaresonaive youaresonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl