Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2019

20:38
6734 1bda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
20:37
5839 6374 500
Reposted frompiehus piehus viamartrol martrol
20:35
Reposted frombluuu bluuu viafou fou

May 19 2019

22:41
5324 1890 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaagatiszka agatiszka
22:39
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viasurrealistyczna surrealistyczna
22:34
6736 239c
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapragnienia pragnienia
22:34
2325 d556 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaSenyia Senyia
22:34
Trzeba ludziom dawać, a nie oczekiwać. 
— Wiesław Ochman
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaMartwa13 Martwa13
22:33
4999 32b5 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSenyia Senyia
22:33
8465 dd36
Reposted fromnyaako nyaako viacalaverite calaverite
22:32

"Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej".

— Agnieszka Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
22:31
Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, malutka, żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się.
— A. Sapkowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagraywall graywall
22:28
Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagraywall graywall
22:26
1697 0508 500
Reposted fromzciach zciach viagraywall graywall
22:26
Najważniejsze jest podejście, a dzisiaj mam złe.
— Kajman- Bezsenność
Reposted fromdaylight daylight viamykingdom mykingdom
22:25
2903 0652
22:23
Reposted frommessedup messedup viamykingdom mykingdom
22:22
5891 2287
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaampajewska ampajewska
22:22
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viaampajewska ampajewska
22:22
6491 dd97 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamykingdom mykingdom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl