Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2019

01:44
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz

January 30 2019

22:11
6062 de7b 500
Reposted fromgreengables greengables vialottee lottee
22:05
0003 37e5
22:03
9881 1395
Reposted fromkarahippie karahippie viaSzczurek Szczurek

January 15 2019

17:53
4739 1648
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaXavax Xavax
17:52
9880 4415 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viapuszka puszka

December 27 2018

21:59
7980 0d3b 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSa7xCC Sa7xCC
21:59
2683 d9f1 500
Reposted fromoll oll viaSa7xCC Sa7xCC
21:58
1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad viaAdalbert67 Adalbert67
01:06
Każdy skrywa w głębi duszy swoje prywatne ruchome piaski, w których czasem tonie.
— R.Brett "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted fromwwannie wwannie viamodalna-art modalna-art
01:06
8049 6c9d 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viamodalna-art modalna-art
01:05
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię, i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viamodalna-art modalna-art
01:03
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viamodalna-art modalna-art
01:02

Jestem zmęczony rozmowami, które prowadzą donikąd. Moje serce staje się smutne, gdy przypominam sobie wszystkie dobre słowa i złamane obietnice. Zbyt wiele było rozmów prowadzonych przez ludzi, którzy nie mieli prawa ich przeprowadzać. 

— Joseph (Hinmaton Yalakit) - Wódz Nez Perce
01:02
Zaniedbanie jest formą maltretowania.
— Walter Isaacson – Steve Jobs
Reposted fromTimeRush TimeRush viaAdalbert67 Adalbert67
01:02
7931 f102 500

December 16 2018

20:16
6623 75f4
Reposted from4777727772 4777727772 viaday11shadow day11shadow
20:16
6606 e926
Reposted from4777727772 4777727772 viaday11shadow day11shadow
20:14
Reposted frombluuu bluuu viapomruki pomruki

December 14 2018

00:09
8006 6acc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaasmod4n asmod4n
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl