Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2018

17:57
7631 6c2b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
17:56
4687 573d 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viaNajada Najada
17:56
6283 fdcf 500

October 17 2018

20:49
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
20:49
7622 1508 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viaretjiv retjiv
20:14
4011 a20d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaindisputabel indisputabel
20:14
4104 8ac5 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viaindisputabel indisputabel
20:14
20:13
6324 3c45 500
20:13
Szczęście polega na zdobywaniu tego, na co od dawna się czekało.
— Isabel Allende
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
20:13
5990 a712 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

October 15 2018

12:59
4145 be33 500
Reposted frommoai moai

October 14 2018

06:57
00:05

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viabzdura bzdura
00:04
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakrainakredek krainakredek
00:04
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

00:03
00:03
8155 9820 500
00:02
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBirdofParadise BirdofParadise

October 13 2018

23:57
Zawsze są rzeczy, które ludzie zrobili lub ich nie zrobili i później tego żałują.
— Sue Wallman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl