Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

00:05

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viabzdura bzdura
00:04
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakrainakredek krainakredek
00:04
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

00:03
00:03
8155 9820 500
00:02
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBirdofParadise BirdofParadise

October 13 2018

23:57
Zawsze są rzeczy, które ludzie zrobili lub ich nie zrobili i później tego żałują.
— Sue Wallman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
23:18
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamefir mefir
23:17
I have never seen battles quite as terryfyingly beautiful as the ones I fight when my mind splinters and races, to swallow me into my own madness, again.
— Nicole Lyons
Reposted frommefir mefir
23:16
6400 cf5f
Reposted from4777727772 4777727772 viaadriannak adriannak
23:16
0923 b24a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaadriannak adriannak
23:15
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajoannna joannna
23:08
2571 1dae
Reposted fromkarahippie karahippie
23:07
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
23:06

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolvide olvide
23:06

Skoro jest tak świetnie, dlaczego nie jest dobrze?

— Ignacy Karpowicz "Balladyny i romanse"
23:05
Czas się kurczy i spływa, wiesz. Nie jest równo odważony. Niektóre chwile zalegają długo w pamięci, inne się ulatniają.
— Christina Baker-Kline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolvide olvide
23:05
9427 056f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viayveee yveee
23:05
Utrzymywanie stałego kontaktu wzrokowego jest tak samo istotnym składnikiem eleganckiego stylu bycia i oznaką dobrych manier jak mocny uścisk dłoni. Świadczy o szacunku, jakim darzymy rozmówcę, a także o naszej pewności siebie. W ten sposób dajemy do zrozumienia, że nie mamy nic do ukrycia. Osoba, która utrzymuje kontakt wzrokowy, wysyła komunikat, że jest godna zaufania. Ponadto, gdy patrzymy naszemu rozmówcy w oczy, dajemy mu poznać, że go uważnie słuchamy.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viajoannna joannna

October 12 2018

21:14
I wanted movement and not a calm course of existance. I wanted excitement and danger and the chance to sacrifice myself for my love.
— Leo Tolstoj
Reposted fromverronique verronique viaBrewOfLonging BrewOfLonging
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl