Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

12:00
0887 9583
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viapikkumyy pikkumyy
12:00
"Stojąc w miejscu też można zabłądzić".
— Edward Stachura
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viapikkumyy pikkumyy
11:59
Popatrzyła na mnie zdziwiona, i ja nagle i najzupełniej nieoczekiwanie zrozumiałem, że przez całe życie kochałem właśnie tę kobietę.
— też mógłbyś to zrozumieć w końcu
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapikkumyy pikkumyy
11:57
Michał Kellen "Arytmie życia"
Reposted fromlakonika lakonika viapikkumyy pikkumyy
11:57
11:55
3903 fb79
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
11:54
2137 3b24 500
Reposted fromteijakool teijakool viavolldost volldost
11:53
2019 290c 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainspirations inspirations
11:53
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
11:52
Reposted fromlugola lugola vianowaczi nowaczi
11:51
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
11:51
chcę Ciebie 
wziąć 
w każde możliwe miejsce
ale najbardziej 
chcę Cię 
mieć 
na co dzień 
11:50
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viabangbangimdead bangbangimdead
11:50
4112 8418
11:46
9344 f5de 500
11:45
11:45
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaaurinko aurinko
09:32
09:32
7140 bc7b
Reposted fromkarahippie karahippie viathenatuss thenatuss
09:32
6094 7f55
Reposted frombrumous brumous viacholera cholera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl