Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2018

21:39
21:36
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina viaMaryiczary Maryiczary
21:36
5190 73e7
21:34
7394 0e50
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 05 2018

22:56
2982 f8f8
Reposted fromretro-lover retro-lover viaSkydelan Skydelan
22:56
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
22:50
Jedyne czego potrzebujesz naprawdę w życiu to osoba, ktróa potrzebuje cię w swoim.
— A no... racja.
22:48

March 04 2018

22:34
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viahereyes hereyes
22:34
22:28
8427 62b0
Reposted fromonlyman onlyman viahereyes hereyes
22:28
8137 6af1 500
22:27
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Reposted frompsychodelik psychodelik viablacktoblack blacktoblack
22:23
22:22
Reposted fromjasminum jasminum viabzdura bzdura
22:21
2888 e36e
Reposted fromkarahippie karahippie viabzdura bzdura
22:21
1730 c4d6 500
Reposted fromnutt nutt viabzdura bzdura
22:20
Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to refleksja - to najbardziej szlachetny, następnie naśladowanie - jest on najłatwiejszy, a trzeci to doświadczenie - najbardziej gorzki ze wszystkich.
— Konfucjusz
22:20
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)
22:20
4390 2920
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl