Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

02:10
02:09
Może prawdziwe uczucie to nie nagły płomień, trzęsienie ziemi. Może wystarczy dotknięcie dłoni, silny uścisk ramion, łagodny głos. I może nie od razu zmienia świat, a jedynie dwa życia na lepsze, trochę spokojniejsze i nie tak strasznie samotne.
— L. Unger
02:09
4716 d264
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajoannna joannna
02:08
1409 1c14
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
02:08
1776 376e 500

Medea (Pier Paolo Pasolini, 1969)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viajoannna joannna
02:08
2844 6211 500
Reposted fromverronique verronique viaclerii clerii
02:07
2815 cc70 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaclerii clerii
02:07
5559 50c5
Reposted fromunadapted unadapted viaclerii clerii
02:05
5609 863f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianoticeable noticeable
02:05
POŚWIATOWSKA!
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
02:05
3562 ba20
Reposted fromkarahippie karahippie
02:03
02:03
1746 ae4e 500
Reposted fromslodziak slodziak viaagridoce agridoce
02:02
2711 cc5c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaagridoce agridoce
02:02
3358 4bce
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaagridoce agridoce
02:02

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

02:01
1923 8afd
Reposted fromepi epi viakoloryzacja koloryzacja
02:01
Chciałam panu tylko przypomnieć, że świat jest piękny. To jedynie kwestia wyboru, na co kierujemy nasz wzrok.
— Sęp (2012)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viafou fou
02:01
1333 6b7c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafou fou
02:01
1347 1721 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafou fou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl