Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

05:13
3145 0cf9
Reposted fromlaters laters viaupinthesky upinthesky
05:13
6119 e5c7 500
05:12
Roses are red, I’m going to bed.
— (via aangelataylor)

May 20 2017

12:24
4214 d4da
bardzo.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viakoloryzacja koloryzacja
12:22
10:08
10:06
10:04
9224 7246
świrszczyńska. gorzko w sumie. 
Reposted fromrol rol viaxvcth xvcth
10:03
1483 b2d8
Reposted fromcalifornia-love california-love viaciarka ciarka

May 19 2017

23:44
6554 d6a9 500
21:38
Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaottak ottak
21:36
6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako viaottak ottak
21:35
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaottak ottak
21:23
"Coś się jednak stało. Ona szła ku mnie z miliona przypadków omijając miliony alternatyw i ja szedłem ku niej podobnym sposobem. Wiele gwiazd zapaliło się i zgasło w tym samym czasie, kiedy szliśmy sobie naprzeciw."
— Tadeusz Konwicki - "Mała apokalipsa"
21:11
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viabeattman beattman
21:07
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viaottak ottak
21:05
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaottak ottak
21:05
5659 b3a2
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaottak ottak
18:59
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
18:56
Potrzebny mi jest towarzysz. Potrzebna mi jest bliskość pokrewnego człowieka. Pragnę jakiejś poręki świata wewnętrznego, którego istnienie postuluję. Wciąż tylko trzymać go na własnej wierze, dźwigać go wbrew wszystkiemu siłą swej przekory – jest trudem i udręką Atlasa. Czasem zdaje mi się, że tym wytężonym ges­tem dźwigania trzymam nic na swoich barkach. Chciałbym móc na chwilę złożyć ten ciężar na czyichś ramionach, rozprostować kark i spojrzeć na to, co dźwigałem.
— B. Schulz, list do Tadeusza Brezy
Reposted fromsoay soay viarudosci rudosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl