Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

14:55
14:55
4750 5deb 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaawsme awsme
14:53
4445 996c
Reposted fromrenirene renirene viagdziejestola gdziejestola
14:53
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viagdziejestola gdziejestola
14:50
2683 70a0
Reposted fromcalifornia-love california-love viamaccka maccka
14:49
1001 9ca2

May 18 2017

15:26
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viaSilentForest SilentForest
15:26
6644 759c
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakalina21 kalina21
15:26
9287 63b4
15:25
Ona powiedziała coś, ja jej odpowiedziałem. Zanim się zorientowałem, chciałem, aby ta rozmowa trwała przez resztę mojego życia. Mam to przeczucie, że ona może być tą jedyną. Jest zupełnie szalona. Sprawia, że mam ochotę się śmiać. Trzeba nad tym popracować. Mówię o tobie, Karen. To jest ta dobra wiadomość. Zła jest taka, że nie wiem, co robić, by z tobą być. To mnie przeraża. Jeśli nie jestem z tobą teraz, to mam przeczucie, że się zagubimy. Ten świat jest wielki, pełen zakrętów i zmian. Ludzie mrugają i wtedy przegapiają tę chwilę, chwilę, która mogła zmienić ich całe życie. Nie wiem, co jest między nami. Nie wiem, dlaczego miałabyś marnować na mnie swój czas.
— Hank Moody, Californication
15:25
15:25
15:25
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, 'Szczęściarz'
15:21
4878 7e69 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
15:11
15:10
2222 a3ff 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus via2708 2708
11:13
Przy Tobie lżej się oddycha.
Reposted fromiinfinity iinfinity viafeedingthesoul feedingthesoul
11:12
8349 904a 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viainsanedreamer insanedreamer
11:11
9091 fecd 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianowaay nowaay
11:09
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl