Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

18:34
3182 6349
Reposted fromnfading nfading viamyu myu
18:30
18:27
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Żulczyk
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viajoannna joannna
18:26
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry.
— J. Żulczyk
Reposted fromRozanopalcaJutrzenka RozanopalcaJutrzenka viamyu myu
18:13
9031 3c50
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
18:12
Bądź lekka w tańcu, lecz nigdy w życiu. Śmiej się wśród ludzi, płacz tylko w ukryciu.
— kartka z pamiętnika, 1952
Reposted fromtereseek tereseek viadesouffle desouffle
18:12
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaeternia eternia
18:11
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viaBirdofParadise BirdofParadise
18:08
1441 47ec
18:07

Właśnie nadeszło kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromdonniedarco donniedarco viabzdura bzdura
18:07
0244 f77a
18:07
1117 06a0 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viabzdura bzdura
18:06
7812 f21a 500
Reposted fromznikajac znikajac viaeternia eternia
18:05
8345 e8cd 500
Reposted fromamatore amatore viasoulwax soulwax
18:04
8687 b982
Reposted fromrol rol viasoulwax soulwax
18:04
Co bym nie zrobił, to wraca.
Reposted fromnoicoztego noicoztego viasoulwax soulwax
18:04
18:03
Każdy człowiek zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka. Miłość nie jest zajęciem na pół etatu
— Erich Segal
(via blogfeather)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaolvide olvide
18:03
9932 320c 500
Reposted fromwombinka wombinka viaolvide olvide
18:02
2994 53bd
Reposted fromwestern-feeling western-feeling viaolvide olvide
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl