Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

16:16
2799 fc69 500
Reposted fromsarazation sarazation viainnocentsoul innocentsoul
16:15
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viakudlaty kudlaty
16:14
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viaciarka ciarka
16:08
1904 0d91 500
Reposted fromsarazation sarazation viaahora ahora

April 18 2017

22:53
6376 144a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
22:53
6397 2173
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
22:52
6603 70aa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
22:52
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromthinredline thinredline viaeternia eternia
22:51
6581 5178
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
22:51
12:26
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viazprycaz zprycaz
12:25
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane viadzieciak12 dzieciak12
11:40
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viazprycaz zprycaz
11:39
0582 ce67
Reposted fromihonorata ihonorata viazprycaz zprycaz
11:38
5050 b254 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viagdziejestola gdziejestola

April 17 2017

15:18
0130 27bb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoannna joannna
15:17
7042 cdcc
Reposted fromcalifornia-love california-love
15:17
7094 d23a
Reposted fromcalifornia-love california-love
15:17
7104 b082
Reposted fromcalifornia-love california-love
15:17
7863 0331
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl