Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

comiendolirica
22:48
Chodź, posmakujmy się nawzajem. Chodź. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdzizaa dzizaa viaserialowaaa serialowaaa
comiendolirica
22:48
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
comiendolirica
22:47
0209 0bee
comiendolirica
22:47
0491 390b
22:46
2617 6bf3
Reposted fromLittleJack LittleJack vianewperception newperception
comiendolirica
22:34
0334 d171
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialamujer lamujer
comiendolirica
22:34
2322 316d
Reposted fromwestern-feeling western-feeling
comiendolirica
22:33
0199 949d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunspokennnn unspokennnn
comiendolirica
22:28
8959 16ef
Reposted fromscorpix scorpix viawestern-feeling western-feeling
22:23
6851 08cf 500
Reposted fromemeerydafabcat emeerydafabcat viafairlady fairlady
22:23
6381 0ebd 500
Reposted fromfreakish freakish viapyzarules pyzarules
22:15
0914 7aed 500
comiendolirica
22:15
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadassfromhell badassfromhell
comiendolirica
17:49
5886 cabe 500
Reposted byKawaiiNamidaworthit
15:46
1944 9f04 500
comiendolirica
15:31
7834 3497
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazupelnie zupelnie
comiendolirica
15:25
7981 df1b
Reposted fromepidemic epidemic viasomebunny somebunny
comiendolirica
15:09
8918 fcc1
Reposted fromwezuwia wezuwia viathatwasntadream thatwasntadream
comiendolirica
15:05
Reposted fromdesigner designer
02:27
7902 8884

gabbigolightly:

Reading, 1986 by Guy Le Baube

Reposted fromLittleJack LittleJack viamiodzio- miodzio-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl