Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2016

comiendolirica
18:04
Nie przyśpieszaj niczego. Jeśli to jest dobre, będziesz to wiedział. A jeśli to ma się zdarzyć, zdarzy się.
Reposted frombetterthansorrow betterthansorrow viabukazla bukazla
comiendolirica
18:00
1942 3a2d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacocaineblues cocaineblues
comiendolirica
17:20
5350 e104
Reposted fromShini Shini viagingerowaa gingerowaa
comiendolirica
17:10
1574 e5c3
Reposted fromshakeme shakeme viacocaineblues cocaineblues
comiendolirica
16:44
5950 a7d6 500
Reposted fromcarameltea carameltea viacocaineblues cocaineblues
comiendolirica
16:44
Przyszedł grudzień, znowu obejrzałeś się przez ramię. Cofnąłeś się o rok. Wspomnienia rozerwały ci serce, ale jednocześnie zobaczyłeś jaką drogę przeszedłeś od tego czasu. To budujące, że tamte problemy, które spędzały ci sen z powiek, teraz są spowite stertą kurzu. Może co jakiś czas tę stertę naruszy nagły podmuch wiatru, ale to już przeszłość.
— CM
Reposted fromMissMurder MissMurder viadifferent different
comiendolirica
16:42
6140 9e81
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacocaineblues cocaineblues
comiendolirica
16:42
9704 6672 500
Reposted fromrejka rejka viacocaineblues cocaineblues
comiendolirica
16:24
comiendolirica
16:22
W moim innym świecie możemy gadać do rana, i rozumiesz mnie bezsprzecznie, i jemy wspólne śniadania, i należysz do mnie, choć to nie kwestia posiadania, i czujemy się bezpiecznie, jakby cały świat był dla nas. W moim innym świecie, nawet gdy jest ciężko, tylko razem zawsze lądujemy miękko i łączy nas namiętność, z której mogą szydzić, lecz dopóki jesteś ze mną nie mamy się czego wstydzić.
— Pan Kapliński
comiendolirica
16:21
comiendolirica
16:21
Postępuj tak, jakby przez cały czas patrzył na Ciebie ktoś, 
kto cię kocha, szanuje i jest z ciebie dumny.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viaaks aks
comiendolirica
08:39
8376 5623 500
comiendolirica
08:37
Człowiek jest istotą ochoczo poddającą się złudzeniom, iluzjom, pozorom, fantomom. Rzadko zdobywa się on na myślenie racjonalne, natomiast z zapałem rzuca się w odmęty uwznioślonej bzdury i uświęconego absurdu.
— Ryszard Kapuściński
Reposted bysoulwaxitmakesmecalmmisspandoraxvouabeillezEveRtutuskrzyk-ciszyoverthinkkotficaeajagneswhiteshadeofblackOkruszekagooolasgrialux3homesicknesssimons12101992satyrlane
comiendolirica
05:57
8567 b5f2
Reposted fromkatalama katalama viagdziejestola gdziejestola
comiendolirica
05:56
1871 661e 500
Jan Twardowski
comiendolirica
02:35
Nie umiem mówić my, chyba że my
to myślnik między ja i ty,
który przewodzi iskrę, a czasami
jest przeciąganiem liny.
Nie umiem pisać my, chyba że my
to nawias dla nas obojga, pokój, w którym śpimy,
z którego próbujemy wypędzić szerszenia
— Krystyna Dąbrowska

December 08 2016

comiendolirica
18:05
2455 1ebe
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul vianowaczi nowaczi
comiendolirica
18:04
6706 608f 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaindietrof indietrof
comiendolirica
18:04
Reposted fromheima heima viapeterthesecond peterthesecond
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl