Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2018

00:09
8006 6acc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaasmod4n asmod4n

November 09 2018

00:15
00:13
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viafou fou
00:12
Każdy ma kompleksy. Nawet Kim Kardashian. Największa i najcięższa praca jaką mamy do wykonania w życiu to nie są studia. To nie jest harówa po 12 h dziennie ku czci excela. To samoakceptacja. I wtedy jest łatwiej.

Bo stare powiedzenie głosi: Gdy kobieta jest nieszczęśliwa, to szuka męża. Gdy jest szczęśliwa, to potencjalni mężowie szukają jej.

I to działa w obie strony.
— Piotr C.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafou fou
00:12
Co więcej, powodzenie, jakiego każdy ma prawo oczekiwać w życiu, powodzenie wynikające z osobistego promieniowania, będzie łatwiej zapewnione, jeśli wyzyskasz wszystkie swoje atuty, zarówno w dziedzinie umysłowości i uczucia, jak i zwykłej zewnętrznej elegancji. Takie połączenie piękna i harmonii odbije się korzystnie nie tylko na twoim sposobie ubierania się, na ruchach i na rysach twarzy, ale także spowoduje blask spojrzenia i czar uśmiechu oraz wywoła dookoła ciebie tę tajemniczą aurę, która potrafi działać na innych jak magnes. Tak więc - w umiejętnym rozwijaniu elegancji osobistej, polegającej na połączeniu wszystkich dodatnich pierwiastków twojej osobowości, leży, jakże często, klucz do powodzenia i do szczęścia w życiu, którego tak naprawdę wszyscy przecież najgłębiej pragniemy.
— Jacqueline du Pasquieur
Reposted fromcudoku cudoku viafou fou
00:10
3158 4fc6 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies

November 03 2018

17:43
17:42
17:42
9083 3a00 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
17:42
9089 f4af 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
17:38
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viamartrol martrol

October 29 2018

20:56
4828 3fea 500
Reposted fromrisky risky viajoannna joannna

October 28 2018

13:29
13:24
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagraywall graywall
13:23
1636 a431 500
13:22
6159 f37f 500
Reposted fromdusix dusix vialaparisienne laparisienne

October 26 2018

20:36
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viaadriannak adriannak
20:36
Przychodzi w życiu ta­ki roz­dział, że aż trud­no się oderwać.
— Schmerz
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viasmutnazupa smutnazupa
20:35
(…) bo przecież nie po to kładę się spać, by sny o wolności przerywały mi rozklekotane tramwaje. (…) I nie po to mam płuca, by je gwałcić fabrycznym dymem. (…) bo nie po to mam oczy, by je drażnić widnokresem z betonu. (…) I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— J. Borszewicz
Reposted fromchocoway chocoway viafou fou
20:35
3520 fded 500
Reposted fromhare hare viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl