Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2017

comiendolirica
21:51
comiendolirica
21:50
comiendolirica
21:38
1189 49dc
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaasalluhi asalluhi
comiendolirica
21:36
Reposted fromonlyman onlyman viadelicja8 delicja8
comiendolirica
19:58
Reposted fromonlyman onlyman vianadis nadis
comiendolirica
19:57
comiendolirica
19:56
2024 8a48
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadelicja8 delicja8
comiendolirica
19:55
Reposted fromonlyman onlyman viadelicja8 delicja8
comiendolirica
19:54
Reposted fromonlyman onlyman viadelicja8 delicja8
comiendolirica
19:50
comiendolirica
19:50
comiendolirica
19:50
Reposted fromzielono zielono viadelicja8 delicja8
comiendolirica
19:49
1615 235a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadelicja8 delicja8
comiendolirica
13:40
1732 001e 500
Reposted bytoniewszystkomahoniovazaczarowanylasthereoverBrainylenka024embraceMargheRita86ellijahpanatounknown6
comiendolirica
04:27

Kazali nam wierzyć, że miłość, ta prawdziwa, zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed trzydziestym rokiem życia. Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowana i nie przychodzi w ściśle określonym czasie. Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę. Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków: rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze. Kazali nam uwierzyć w formułę 'dwa w jednym': dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie; że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki. Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia 'nie o czasie' muszą być stłumione. Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele nie są wiarygodni. Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich, i ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację. Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa, frustruje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy. Ach, nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni. Każdy z nas odkryje to na własną rękę.

- John Lennon

Reposted frommozaiczna mozaiczna viamagolek22 magolek22
comiendolirica
03:16
comiendolirica
03:15
9451 8b93
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaviolethill violethill
comiendolirica
03:10
Reposted fromtfu tfu viarhubarbrr rhubarbrr
comiendolirica
03:05
comiendolirica
02:49
7353 ebdc 500
Reposted fromPaso Paso viachemiczna chemiczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl