Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

19:12
3675 9ccb
Reposted fromolass olass viaedenpath edenpath
19:12
3490 1e8e
19:11
5153 4f9d
Reposted frommadlenaa madlenaa viacameracantlie cameracantlie
19:09
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaSenyia Senyia
19:07
6549 575f
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vianiskowo niskowo
19:01
To nie Dzień Kobiet, tylko Cały Czas Kobiet. Zakładając istnienie Pana Boga lub innego intelligent design, jesteście tym właściwym modelem, a my chłopy wersją demo, nieudaną przymiarką. Jesteście mądrzejsze, ładniejsze wytrzymalsze i dłużej żyjecie. Dzięki, że w ogóle z nami gadacie pomimo tego całego gówna, jakie potrafimy Wam zrobić.
— Żulczyk
Reposted frommesoute mesoute viapoppyseed poppyseed
19:00
3460 d60b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapoppyseed poppyseed
19:00
Zrób coś dla siebie. Zaopiekuj się sobą, przed zaopiekowaniem kimś innym.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viapoppyseed poppyseed

March 18 2018

19:06
3903 fb79
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
19:06
2006 f6fe 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
19:03
7141 fe5b 500
Reposted fromsavatage savatage vialaparisienne laparisienne
19:01
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec vialaparisienne laparisienne
18:50
4562 5ac1 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamoai moai
18:49
18:49
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"
18:48
Dla każdego "tak" musi istnieć jakieś "nie". Wybór jednej rzeczy oznacza zawsze wyrzeczenie się czegoś innego. Decyzje - jak powiedział kiedyś terapeuta F. Estess do swojego niezdecydowanego pacjenta - są bardzo kosztowne; kosztują cię wszystkie inne. Decyzji zawsze towarzyszy wyrzeczenie. Człowiek musi zrezygnować z pewnych możliwości - być może takich, które już nigdy więcej się nie nadarzą. Decyzje są bolesne, bo oznaczają ograniczenie możliwości.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
12:01
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina viapikkumyy pikkumyy
12:00
0887 9583
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viapikkumyy pikkumyy
12:00
"Stojąc w miejscu też można zabłądzić".
— Edward Stachura
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viapikkumyy pikkumyy
11:59
Popatrzyła na mnie zdziwiona, i ja nagle i najzupełniej nieoczekiwanie zrozumiałem, że przez całe życie kochałem właśnie tę kobietę.
— też mógłbyś to zrozumieć w końcu
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl