Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

12:25
Tydzień to za mało, żeby stracić serce — pomyślała, chociaż od razu wiedziała, że to nieprawda. Serce można stracić w ciągu jednego dnia. Godziny. Minuty. Z jednym spojrzeniem, westchnieniem. Z jednym oddechem.
— Megan Hart
Reposted fromyoungblood youngblood viacalaverite calaverite
12:24
0252 913d
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viabeattman beattman
12:24
0648 91e8 500

October 21 2017

23:00
Siedzisz, ryczysz, rozpadasz się na kawałki. I nawet nikt o tym nie wie.
— (via wielkiimarzyciel)
Reposted fromkostuchna kostuchna vialoveveryone loveveryone
22:39
3544 7b62 500
Reposted frombrumous brumous viabeliveinme beliveinme
22:38
1223 36ef 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viakhal khal
22:33
Od tej pory wszystko było wspólne: oddechy, czas, powietrze, ciało.
— Janusz Leon Wiśniewski "Zespoły napięć"
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viaMonia94 Monia94
22:31
Dzień dobry, poproszę dużo wina i oksytocyny.
22:29
7737 92ad
Reposted fromdailylife dailylife viaistsoeasy istsoeasy
22:28
Bo widzą państwo, z emocjami jest jak z gotowaniem zupy. Kolejne emocje są jak kolejne składniki, które państwo do tej gotującej się zupy dodają. I jak państwo tych emocji do siebie nie dopuszczacie, nie stwierdzacie, że tak czujecie właśnie, to jakbyście dociskali pokrywkę. A prawa fizyki obowiązują też w emocjach. I jak dorzucacie kolejne rzeczy i dociskacie pokrywkę, to ciśnienie wzrasta. I ta zupa musi w końcu wybuchnąć.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
22:27
Tłumienie uczuć jest samobójstwem duszy.
— Daniel Senderek, SMS. Słowa mają siłę
Reposted fromdreeams dreeams viasoulwax soulwax
22:26
Znam ludzi, którym w sercach zgasło, lecz mówią: ciepło nam i jasno,  i bardzo kłamią, gdy się śmieją
Wiem jak ułożyć rysy twarzy by smutku nikt nie zauważył.
— Wisława Szymborska
22:26
Moim zdaniem najważniejsze jest pokrewieństwo dusz. Spotykasz się z kimś i natychmiast masz poczucie, że znasz się z nim od dawna. A potem, podczas życia razem i różnych przeciwności losu dowiadujesz się, czy możesz na tę kobietę liczyć, czy zawsze będzie stała za tobą murem. Oczywiście można do domu przyprowadzić lalkę barbie, żeby pachniała i bawiła się swoim wdziękiem. Ale to za mało na przyjaciela w podróży. Zresztą każda barbie z czasem traci blask.
— Michał Koterski
22:26
22:22
7533 64d4
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viakoloryzacja koloryzacja
22:15
21:31
Reposted frombluuu bluuu
21:30
0308 ee1b
Reposted fromsuits suits viamoai moai
20:01

Ziad Nakad Couture

20:00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl