Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

01:47
01:46
Tęsknić można tylko trochę albo obłąkańczo.
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoniewszystko toniewszystko
01:46
0457 ffc1
Reposted fromcalifornia-love california-love viafou fou
01:45

"Potraficie kontrolować swoje ciśnienie w życiu? Kiedy luz, a kiedy docisnąć?"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
01:41
8190 c65a 500
Reposted fromamatore amatore viaeternaljourney eternaljourney
00:50
Czuję, że ta znajomość musi mieć ciąg dalszy. Nieważne jaki. Po prostu dalszy.
Reposted fromolakocie olakocie viaczekoladowysen czekoladowysen
00:50
9540 c878
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer viastrzepy strzepy

June 24 2017

23:59
2861 a448
Reposted fromretro-lover retro-lover viastrzepy strzepy
23:59
3641 b6d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastrzepy strzepy
23:59
4902 565f
Reposted fromretro-girl retro-girl viastrzepy strzepy
23:54
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viastrzepy strzepy
23:50
6320 20bd
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik viapanmrok panmrok
23:50
0125 1bc7 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapanmrok panmrok
23:48
7677 3745 500
Reposted fromi-am-just-a-man i-am-just-a-man viapanmrok panmrok
22:02
1193 4232
Reposted fromkarahippie karahippie viamadamemonroe madamemonroe
22:02
5954 3d44
Reposted fromoutline outline viabeinthe beinthe
22:01
1197 e6a0 500
Reposted fromarabella1808 arabella1808 viagoatmilk goatmilk
22:01
5813 866c
22:00
- I wiesz co w końcu zrobiłem z tymi smutnymi rzeczami? Powkładałem je do pudełek. Włożyłem te smutne rzeczy do pudełek w mojej głowie, pozamykałem je, pozaklejałem taśmą, upchnąłem w kącie i jeszcze przykryłem kocem. - Mózgową taśmą? - zasugerowałem ironicznie. - Tak, mózgową taśmą. I mózgowym kocem.Teraz już nie muszę patrzeć na te smutne rzeczy. Czasami chyba mógłbym otworzyć pudła, gbybym chciał, ale wolę trzymać je zaklejone. - Jak użyłeś mózgowej taśmy? - Musisz to sobie wyobrazić. Pomyśl, że wkładasz smutne rzeczy do pudełek i wyobraź sobie, że zaklejasz pudełka mózgową taśmą. I wyobraź sobie, że spychasz je w kąt mózgu, tam gdzie się o nie nie potkniesz, kiedy będziesz myślał o czymś innym, a potem zarzuć na nie koc.
— "Ukojenie" Maggie Stiefvater
Reposted frompomruki pomruki via12101992 12101992
21:58
It took me a while but now I see:
He's just the light not worth the candle.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl