Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

12:25
9248 b7d5
Reposted fromkarahippie karahippie
12:25
9250 701a
Reposted fromkarahippie karahippie
12:24
Reposted frombluuu bluuu
11:39
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
— Regina Brett "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Reposted fromxalchemic xalchemic viasaphirka saphirka
11:05
11:05
3474 7e40 500
Reposted frompixielark pixielark vialekkaprzesada lekkaprzesada

February 13 2019

22:25
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viathenatuss thenatuss

February 03 2019

13:37
3224 8494 500
Reposted from4777727772 4777727772
13:20
4313 456d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
12:58
2956 9c44
Reposted fromheroes heroes viaMerrry98 Merrry98

February 02 2019

17:28
Nie chcę zmarnować sobie życia kochając cię źle
— Wyśnione Miłości
17:22
6964 cf10
Reposted frommariola mariola viawhiskywithsprite whiskywithsprite
17:22
17:22
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
17:17
5505 b806
Reposted fromEtnigos Etnigos viaOnly2you Only2you
17:16
0095 2cf2 500
Reposted fromPoranny Poranny viaOnly2you Only2you
17:15
(...) nie wytrzymują, bo Ty jesteś kotem. Nawet jak mówisz, że nie uciekniesz to i tak możesz to zrobić, z Tobą nigdy nie wiadomo.
Reposted fromitgirl itgirl viaOnly2you Only2you
17:10
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viacreepandweirdo creepandweirdo
17:10
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxhiatusx xhiatusx
17:03
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viablackcat blackcat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl