Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2019

21:22
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viafou fou
21:16
2963 ce59
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
21:16
4535 f97d
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viabzdura bzdura

September 03 2019

20:15
1269 c1e5
Reposted fromkarahippie karahippie
20:15
0031 fc59 500
20:13
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
20:12
To, co rodzice nazywają wychowaniem, nie przynosi żadnego efektu wychowawczego. Ich słowa wpadają dzieciom jednym uchem, a wypadają drugim. Wychowanie dzieci dokonuje się, jeśli można tak powiedzieć, między wierszami. Jak dzieci uczą się radzić sobie z konfliktami? No właśnie, obserwują, jak dorośli to robią. Nic nie pomogą napomnienia, że należy ze sobą rozmawiać grzecznie, skoro oni sami obrzucają się wyzwiskami. Dzieci nie robią tego, co im mówimy, one robią to, co my robimy.
— Jesper Juul
Reposted fromkonrad konrad viamefir mefir
20:10
W nieśmiałości, samotności tęskno
Odpływają najpiękniejsze lata

— Ralph Kaminski - Kosmiczne energie
Reposted fromirmelin irmelin viamefir mefir
20:10
8025 bae1 500
Reposted fromdivi divi viamefir mefir
20:10

Powiem Ci coś, boś młody i jeszcze nie zdążyłeś sobie życia zmarnować. Słuchaj i zapamiętaj: siedem jest grzechów głównych, a najcięższym z nich jest lenistwo. Pod wieloma imionami będzie się ono przed tobą maskować; jako posępnica albo melancholia będzie występować najłacniej. Nie poddawaj się gnuśności, jak raz cię dopadnie, nigdy nie odpuści. Noce prześpisz, dnie przeziewasz, trudnościom umykając, wysiłku unikając, oślepniesz i ogłuchniesz na żywioły wszelkie. Robak roztoczy nad tobą opiekę. Zamiast radości poczujesz zazdrość wobec wszystkich, którym życie smakuje. Nie będziesz żył, tylko pleśniał, z pleśnią na ustach dreptał w miejscu, cudzym pleśniom wrogi.

— Wojciech Kuczok, Senność
Reposted fromhorrorofexistence horrorofexistence viamefir mefir
20:07
Reposted fromshakeme shakeme vianoticeable noticeable
20:06
8002 2ba3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
20:03
7291 534e 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaretjiv retjiv

August 21 2019

20:33
6283 fdcf 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viayveee yveee
20:31
Reposted frommaaraw maaraw viamoai moai
20:31
Reposted frombluuu bluuu viafou fou
20:30
3572 864e 500
Reposted fromsoftboi softboi vianoticeable noticeable

August 17 2019

11:04
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamykingdom mykingdom
11:03
3686 2e0d
Reposted fromonlyman onlyman viairmelin irmelin
11:03
7092 510d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl