Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

22:44
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
22:44
5151 269e 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vialevune levune

May 20 2018

22:13
Southern Oregon Coast
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaadriannak adriannak

May 18 2018

20:57
5538 06e1 500
Reposted fromboli boli viasmutnazupa smutnazupa
20:52
Reposted fromjedyny jedyny viaolvide olvide
20:52
2536 b884
Reposted fromcalifornia-love california-love viamoai moai
20:38
5931 2f20 500
Reposted fromla-lu la-lu viajoannna joannna
20:36

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea
20:35

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
20:35
7471 f29e 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
20:34
Reposted fromshakeme shakeme
20:32
Reposted fromFlau Flau viamyu myu
20:32

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle viamyu myu
20:30
Reposted fromAIeksandra AIeksandra viastonerr stonerr
20:30
20:26
Reposted fromshakeme shakeme
20:26
20:26
8989 7f8a
Reposted fromkarahippie karahippie
20:25
20:24
6788 8346 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl