Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

23:01
Szczęście na pół, chociaż oddałbym całość
Troski na pół, chociaż zabrałbym całość

December 04 2017

23:12
0779 e745
Reposted fromkarahippie karahippie viacorazmniej corazmniej
23:09
6152 29d8 500
Reposted from2017 2017 viafapfapfap fapfapfap
23:07
3996 06bc
Reposted fromkarahippie karahippie viacorazmniej corazmniej
22:32
3182 6349
Reposted fromnfading nfading viarock-sex-love rock-sex-love
22:30
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viarock-sex-love rock-sex-love
22:29
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
Reposted fromffinak ffinak via12czerwca 12czerwca
22:17
co druga moja myśl wyrywa się do Ciebie.
— gdyby nie obowiązki poleciałyby wszystkie.
Reposted fromoutcat outcat via12czerwca 12czerwca
22:17
7038 20fc 500
Reposted fromirolenze irolenze viarock-sex-love rock-sex-love
22:17
22:17
22:15
Może to głupie, ale założyłem sobie, że  chcę Cię najpierw bardziej poznać i zachowuję taką rezerwę żeby się za szybko nie zaangażować. Niestety jak to w życiu jest, takie rzeczy układają się trochę inaczej i z każdym dniem coraz bardziej mi na Tobie zależy.
Reposted fromnoquestions noquestions via12czerwca 12czerwca
22:13
7795 7a85 500
Reposted fromdusix dusix via12czerwca 12czerwca
22:13
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
22:13
4147 4df2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianatallaaaa natallaaaa
22:12
4436 4632
Reposted fromdeszcz deszcz viaBrilliant Brilliant
22:12
6241 ecf2
Reposted fromdivi divi via12czerwca 12czerwca

December 03 2017

23:26
0283 527c 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viabumpy bumpy
23:26
23:26
3942 0afa
Reposted fromoutoflove outoflove viablacktoblack blacktoblack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl