Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

20:24
0077 4de2 500
Anna Ciarkowska 
Reposted fromhormeza hormeza viapoezja poezja
20:21
1673 a145
Reposted frombzdura bzdura
20:21
3866 9d73 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viakrainakredek krainakredek
20:20
20:20
Zatop nas Boże, bo nie zasługujemy na nic innego. Bo nie potrafimy ani myśleć, ani kochać, bo tego nie chcemy. Bo idziemy przez las. Pijani od słów. Głuchnąc od hałasu. Ślepnąc od świateł.
— Ślepnąc od świateł
Reposted frompastelowe pastelowe viakrainakredek krainakredek

May 13 2019

21:15
9393 f9d1 500
Wycinki w termosie
Reposted fromhormeza hormeza viahindsight hindsight
21:14
21:14
Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainaf inaf
21:14
21:13
7490 a1b7 500
Reposted fromsoftboi softboi viainaf inaf
21:13
Znaleźć wrażliwych ludzi, którzy czują to, co my, jest z pewnością największym szczęściem na ziemi.
— Carl Spitteler
Reposted fromkrn krn viaagp agp
21:12
Odkryłem, że życie jest dużo ciekawsze, jeśli człowiek czasami trochę wariuje.
— Zoe Sugg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagp agp
21:11
0161 a981
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazyta zyta
21:11
Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromcompletelydifferent completelydifferent viaagp agp
21:11
5891 2287
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaholymoly holymoly
21:10
7038 9313
Reposted fromkarahippie karahippie viaholymoly holymoly

May 11 2019

14:57
Nikt, kto zrezygnował, nie dotarł tam, gdzie zmierzał.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamothsdevourer mothsdevourer
14:57
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
13:25
8480 f116
Reposted fromonlyman onlyman viaMerlinka Merlinka

May 05 2019

11:49
Chodzi o to, żeby umieć prowadzić. zwyczajnie objąć kobietę, życzliwie i zdecydowanie, i poprowadzić. Kobiety uwielbiają mężczyzn, którzy potrafią prowadzić. Ale od czasu do czasu musisz trochę popuścić, żeby to im się wydawało, że prowadzą.
— Lars Saabye Christensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl